نخستین همایش فناوری های نوین در انرژی و مواد، تیر ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش فناوری های نوین در انرژی و مواد

The 1st Conference on Advanced Technologies in Energy and Materials

پوستر نخستین همایش فناوری های نوین در انرژی و مواد

نخستین همایش فناوری های نوین در انرژی و مواد در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش فناوری های نوین در انرژی و مواد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش فناوری های نوین در انرژی و مواد