همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، مهر ماه ۱۳۹۴

همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

National Conference on Applied Sciences in Sports and Health

پوستر همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی