سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی، بهمن ماه ۱۳۹۱

سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

Third National Conference of the Association interacts with steam and combined cycle power plants

پوستر سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ توسط ،شركت پرشيان فولاد در شهر اصفهان برگزار گردید.