سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی، بهمن ماه 91

سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

Third National Conference of the Association interacts with steam and combined cycle power plants

پوستر سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ توسط شرکت پرشیان فولاد در شهر اصفهان برگزار گردید.


اهداف همایش:

- تجلیل از سازندگان برتر کشور
- طرح و بررسی نیازمندی های نیروگاه های کشور
- تمرکز و هم افزائی در جهت حل مشکلات نیروگاه ها
- شناخت توانمندی های بهره برداران، تأمین کنندگان و پیمانکاران نیروگاه ها
- اتخاذ تصمیم های فنی در کنسرسیوم های تخصصی متشکل از سازندگان، کاربران، پژوهشگران و فن آوران
- برگزاری کارگاه های آموزشی و نمایشگاه تخصصی


محورهای همایش:

- تولید پایدار
- افزایش و بهبود کارایی در نیروگاه ها
- طراحی،توسعه،مهندسی معکوس و ساخت داخل
- ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
- چالش های خصوصی سازی
- تجارب برتر
- نقش IT
- توسعه COM و CM
- نظارت وکنترل
- استانداردهای صنعتی
- اقتصاد انرژی و بازار برق
- کیفیت و بهره وری
- پیامدهای تغییرات مکرر سوخت و بار واحد ها