دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط موسسه سرآمدهمایش کارین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تركيه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 بخش علوم کشاورزی 
- مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی                                                                                              
- مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی 
- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 
- هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی 
- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز 
- تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک 
- علوم تکنولوژی نهال و بذر 
- علوم باغبانی و فضای سبز 
- حشره شناسی کشاورزی 
- زراعت و اصلاح نباتات 
- علوم دام و دامپزشکی 
- جنگل و مرتع و بیابان 
- علوم شیلات و آبزیان 
- علوم و صنایع غذایی 
- آبیاری و زهکشی 
- توسعه روستایی
-گیاهان دارویی

 بخش محیط زیست انسانی 
- استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست 
- آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی 
- مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست 
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست 
- مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری 
- گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین 
- مدیریت پسماند و بازیافت 
- مهندسی آب و فاضلاب 
- مدیریت انرژی

 بخش محیط زیست طبیعی 
- مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار(
- جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری(
- تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده 
- مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی 
- علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری(
- مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار 
- پدافند غیرعامل و دفاع زیستی 
- زمین شناسی زیست محیطیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست