اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران"  با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، توسط انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین برگزار خواهد شد.

 

محورهای کنفرانس:

-میکروبیولوژی در صنایع غذایی
-بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
-شیمی مواد غذایی و افزودنی های غذایی
-روشهای نوین فرآوری در صنایع غذایی
- روشهای نوین نگهداری مواد غذایی
- تکنولوژی مواد غذایی
-روشهای نوین پایش کیفیت مواد غذایی
-بهداشت و ایمنی مواد غذایی
-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
-بهینه سازی سیستم های نوین در تضمین کیفیت
-فرآورده های غذایی ارگانیک
-ریزپوشانی(میکروکپسولاسیون) در صنایع غذایی
-فرآیندهای غشایی در صنایع غذایی
-مدلسازی وبهینه سازی فرآیند در صنایع غذایی
-بسته بندی در صنایع غذایی
-بهینه سازی استفاده از پسماندهای صنایع غذایی
- تولید و ارزش غذایی محصولات بومی
-راهکارهای کاهش افزودنی های مصنوعی در صنایع غذایی
-نقش مدیریت در صنایع غذایی
-غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک و پروبیوتیک
-بهینه سازی و بهره وری مصرف انرژی در صنایع غذایی
- نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی
-اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی: نقش صنایع غذایی در مدیریت تغذیه جامعه
-کاربرد فیلتراسیون غشایی در صنایع غذایی( میکرو،اولترا،نانو،اسمز معکوس و...)
-استفاده از روشهای غیر حرارتی ( فشار بالا،امواج ما فوق صوت و...)
-میکروکپسولاسیون در صنایع غذایی
-نانوکپسولاسیون و رهایش هوشمند
-کاربرد بیوسنسورها در صنایع غذایی
-کاربرد شبکه های عصبی و پردازش تصویر در صنایع غذایی
- سایر پژوهش های نوین در عرصه علوم و صنایع غذایی

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران