هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک، اسفند ماه ۱۳۹۱

هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک

The 7th Students Conference on Mechanical Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک

هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران،انجمن مهندسان مکانیک ایراندانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تهرانانجمن مهندسان مكانيك ايران و انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك دا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک