دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی

Second National Conference on Applied Research in the Humanities and Psychology

پوستر دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی

دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی