پنچمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق، اقتصاد و مدیریت، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنچمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق، اقتصاد و مدیریت

Fifth International Conference on Science, Law, Economics and Management

پوستر پنچمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق، اقتصاد و مدیریت

پنچمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق، اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،مرکز بین المللی توسعه علم ،فرهنگ و عقلانیت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنچمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق، اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنچمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق، اقتصاد و مدیریت