همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی، بهمن ماه ۱۳۹۸

همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی

Regional Conference on Applied Research in Humanities and Islamic Sciences

پوستر همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی

همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،مركز بين المللي توسعه علم،فرهنگ و عقلانيت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی