سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق

The 3th Conference on Applied Research in Electrical Engineering

پوستر سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق

سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق