دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران، تیر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران

The second international conference of architecture and urban planning students of Iran

پوستر دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران