کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران، مرداد ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران

International Conference of Iranian Architecture and Urbanism Students

پوستر کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران

کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران