دومین همایش ملی معماری، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی معماری

Second National Conference on Architecture

پوستر دومین همایش ملی معماری

دومین همایش ملی معماری در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی معماری