اولین همایش ملی معماری، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی معماری

First National Architecture Conference

پوستر اولین همایش ملی معماری

اولین همایش ملی معماری در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری مراجعه فرمایید.