دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور، تیر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور

The Second annual conference of the Student Chamber of the country

پوستر دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور

دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد،دانشگاه علوم پزشكي گناباد - دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور