اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور

The first annual conference of the Student Chamber of the country

پوستر اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،گروه اتاق عمل و كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور