پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل، اسفند ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

5th Annual Research Congress of Babols Medical Science Students

پوستر پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل،دانشگاه علوم پزشكي بابل در شهر بابل برگزار گردید.