چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل، بهمن ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل

4th Annual Research Congress of Babols Medical Sciences Students

چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان بابل برگزار گردید.