دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال ، شهریور ماه ۱۳۹۲

دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال

پوستر دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال

دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،انجمن ره آوران آموزش دانش گستر در شهر تهران برگزار گردید.