اولین همایش مجازی ره آوران آموزش ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش مجازی ره آوران آموزش

First Virtual Conference of Training Providers

پوستر اولین همایش مجازی ره آوران آموزش

اولین همایش مجازی ره آوران آموزش در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،انجمن ره آوران آموزش دانش گستر در شهر تهران برگزار گردید.