همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی، اسفند ماه ۱۳۹۷

همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی

National Conference on New Approaches to Sport Physiology

پوستر همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی

همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی