همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی، اسفند ماه 97

همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی

National Conference on New Approaches to Sport Physiology

پوستر همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی

همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:
- متابولیسم ورزشی
- تغذیه ورزشی
- فیزیولوژی ورزشی کاربردی
- مکمل های ورزشی
- مکمل های گیاهی ورزشی
- فعالیت بدنی و تندرستی
- ورزش و کنترل وزن
- فیزیولوژی ورزشی بالینی
- سازکاری های عصبی عضلانی
- فیزیولوژی ورزشی پزشکیمقالات پذیرش شده در همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی