همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی، اسفند ماه ۱۳۹۳

همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی

Regional conference on new Approaches Physiology and Sports Medicine

پوستر همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی

همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی