ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران، مرداد ماه 97

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

The 6th International Congress on Intolerance of Pain and the 8th Annual Congress of the Iranian Association of Anesthesiology and Pain

پوستر ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۷ توسط انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره 

– سندرمهای درد مزمن و پاتوفیزیولوژی انها

– کنترل دردهای حاد و پس از عمل( روشهای جدید از جمله بلوک و …)

– روشهای کنترل درد: فارماکولوژیک و غیر فارماکولوژیک

– داروهای انالژزیک از جمله NSAIDS، اپیوییدها، خانواده گاباپنتین و داروهای New Generation Analgesics

– روشهای مداخله ای در درمان درد یا Interventional Pain Management

– نورومدولیشن و کابردهای ان

– روشهای مداخله ای در درمان دیسکوپاتیها: فواید و عوارض جانبی

– تکنیک های سلول درمانی از جمله PRP و عوارض و فواید انها

– اهمیت بازتوانی یا Rehabilitation در درمان درد

-کنترل درد اطفال

– کنترل درد در سرطانها

-روشهای ارزیابی درد

-اینده علم درد و روشهای مداخله ای ان

– نقش صنعت بیمه در کمک به کنترل درد بیماران

-نقش سونوگرافی و رادیولوژی در مداخله های کنترل درد

نقش ازون در کنترل درد

 

عناوین کارگاههای آموزشی

  • کارگاه سونوگرافی بلوکهای عصبی اندامهای تحتانی
  • کارگاه سونوگرافی بلوکهای عصبی اندامهای فوقانی
  • کارگاه PRP  شانه
  • کارگاه دیسکوژن
  • کارگاه PRP زانو
  • حلقه های کاهش درد

به اطلاع می رساند که زمان برگزاری کارگاه ها :  روز دوم کنگره  ۴  مرداد  ماه می باشدمقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران