دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

Second International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium

پوستر دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،شهرداري رشت -دانشگاه فني و حرفه اي ميرزا كوچك صومعه سرا در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم