اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

The first international conference on accounting and management in the third millennium

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۴ توسط ،شركت پيشگامان پژوهش هاي نوين در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم