دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

گرایش حسابداری

-حسابداری دولتی و پاسخگویی 

-سیستم های اطلاعات حسابداری 

-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه 

-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها 

-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت 

-تولید و حسابداری مدیریت 

-اثر بخشی گرایشات حسابداری 

-حسابداری سرمایه فکری 

-حسابداری محیط زیست 

-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری 

-لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها 

-اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی 

-مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی 

-تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت 

-استانداردهای حسابداری و حسابرسی 

-روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها 

-استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

-نوآوریهای مالی در حوزه حسابداری

-کاربرد اینترنت در حسابداری

-نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی 

-مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

-حسابرسی وچالش های پیش رو 

-حسابرسی عملکرد مدیریت 

-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی 

گرایش مدیریت

-مدیریت و تکنیک های بهینه سازی

-افق های نوین در مدیریت 

-چالشهای فرا روی مدیریت 

-مدیریت دانش 

-سیستم ارزیابی متوازن 

-بازریابی وسرمایه گذاری 

-سیستم های اطلاعاتی مدیریت 

-مدیریت رفتار در سازمانها و شرکت ها 

-مدیریت زمان در سازمانها و شرکت ها 

-کارآفرینی 

-نقش مدیریت در افزایش تولید ملی 

-توانمند نمودن منابع انسانی سازمانها 

-عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی 

-ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری 

-بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان 

-مدیریت سود در سازمانها 

-مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت مدیران در سازمانها 

-توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان

-سازمان و اندازه گیری رضایت مشتریان

-مدیریت و بهره وری رسانه

-نقش مدیریت در صنعت 

-آثار اقتصادی و فرا اقتصادی درآمدهای مالیاتی

-و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری