دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری، بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری

The 2nd National and Regional Aquaculture Conference

پوستر دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری

دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری