همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب، دی ماه ۱۳۹۷

همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب

Regional Aquaculture Conference Management and Improvement of Water Resources Productivity

پوستر همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری  منابع آب

همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۷ توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور-پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب