سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، تیر ماه ۱۳۹۶

سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

3th International Conference on Achivements in Management Sciences and Economics

پوستر سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد