دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، تیر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

پوستر دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد