دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

The Secound National Conference on New Approaches to Spatical Planning in Iran

پوستر دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شاهرود برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


به لطف ایزد منان و با همت ریاست محترم و اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دومین همایش ملی "رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران" همراه با نشست علمی مسئولین و متخصصین استان سمنان با هدف معرفی و ترویج رویکردهای نوین آمایش سرزمین و چگونگی بکارگیری آنها جهت برنامه‌ریزی‌های هرچه بهتر در حوزه‌های مرتبط با میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌گردد. باتوجه به شرایط جدید اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب برنامه‌ریزی شهری و کشوری و همچنین لزوم ترویج روش‌های علمی و نوین در حوزه همایش، انتظار می‌رود اساتید، مسئولین، و صاحب‌نظران این حوزه با ارائه دستاوردها و تجارب ارزشمند خود در قالب سخنرانی، مقاله، و کارگاه، ما را در تحقق اهداف این همایش کمک نمایند.

 

 محورهای همایش:

آسیب شناسی اجرای طرحهای آمایش در ایران 
راهکارهای اجراوسازماندهی طرحهای آمایش استانها 
پارادایم نوین آینده پژوهی و امایش سرزمین ، روشها و تکنیکها
راهکارهای افزایش تعاملات بخشی در رویکردهای نوین آمایش سرزمین
آمایش سرزمین وتوسعه متوازن منطقه ای
نقش مدیریت وتوسعه انسانی درآمایش سرزمین
راهکارهای اقتصادی و تامین منابع مالی اجرای مطالعات آمایشی
برنامه ریزی فضایی کلان شهرها ، چالش‌ها و راهبردها
چالشهای تهیه مطالعات آمایش استانهای کشور 
نقش مشاوران در روند اجرایی مطالعات آمایش استانی
مدیریت توسعه سرزمینی با تاکید بر تعاملات استانهای همجوارمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران