اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سمنان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- آسیب شناسی اجرای طرحهای آمایش در ایران

- الزامات و کاستی های جایگاه قانونی آمایش سرزمین در ایران

- راهکارهای اجراوسازماندهی طرحهای آمایش در ایران

- هزاره سوم وافقهای نوین درآمایش سرزمین

- پارادایم نوین آینده پژوهی و امایش سرزمین ، روشها و تکنیکها

- نقش تعاملات بخشی در رویکردهای نوین آمایش سرزمین

- آمایش سرزمین وتوسعه متوازن منطقه ای

- نقش مدیریت وتوسعه انسانی درآمایش سرزمین

- برنامه ریزی فضایی کلان شهرها ، چالش‌ها و راهبردها

- نقش آمایش سرزمین درتحولات اقتصادی ـ اجتماعی وفضایی

- نابرابری های منطقه ای باتاکیدبرکلان منطقه البرزجنوبی.

- مدیریت توسعه سرزمینی با تاکید بر تعاملات استانهای همجواردرکلان منطقه البرزجنوبی

- جایگاه ونقش پدافند غیرعامل در رویکردهای نوین آمایش سرزمینمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران