دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع

پوستر دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع

دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع