همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع

National Conference on Application of Intelligent Systems (soft computing) in Science and Technology

پوستر همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع

همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع