همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع، اسفند ماه 91

همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع

National Conference on Application of Intelligent Systems (soft computing) in Science and Technology

پوستر همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع

همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:
این همایش بمنظورآشنایی هرچه بیشترمتخصصین، اساتید، دانشجویان و علاقمندان به مباحث علوم کامپیوتر و همچنین آخرین دستاوردهای علمی دراین زمینه، گسترش و تقویت ارتباط علمی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی کشوردرزمینه های مختلف علوم مهندسی کامپیوتر برگزار می شود.

 

محورهای همایش:
- هوش محاسباتی
- معماری و تئوری شبکه‌های عصبی
- مجموعه‌ها و فازی و منطق فازی
- کنترل و مدلسازی فازی
- بهینه‌سازی فازی و گسترش آن
- محاسبات تکاملی و استراتژی‌های تکامل
- الگوریتم ژنتیک و برنامه‌نویسی ژنتیک
- سیستم‌های ژنتیک عصبی
- بهینه‌سازی کلونی مورچگان و هوش ازدحامی
- محاسبات نرم
- و...مقالات پذیرش شده در همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع