اولین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی، مهر ماه ۱۳۸۹

اولین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی

1st Annual Iranian Medical Ethics Congress

اولین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.