سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ماه 86

سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

38th Annual Iranian Mathematics Conference

سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۶ توسط دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران