همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب

Annual Congress of Iranian Society of Pediatrics & 40 th Memorial Congress of Professor Mohammad Gharib

پوستر همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی پزشکان کودکان ایرانانجمن پزشكان كودكان ايران با همكاري بيمارستان مركز طبي كودكان در شهر تهران برگزار گردید.