سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت

Third National Conference on Accounting, Economics and Innovation in Management

پوستر سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت

سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت