اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت

The first Congress of Accounting, Economics and Innovation Management

پوستر اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت

اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت