دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، آبان ماه 98

دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

the 2nd Euro-Asian Pharmacoepidemiology congress 2019

پوستر دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گروه اقتصاد و مدیریت دانشکده داروسازی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی مراجعه فرمایید.


محور ها

 • Pharmacoepidemiology
 • Clinical Pharmacy
  Pharmacoeconomics & Outcomes Research
  Pharma Management
  Clinical Studies and Trials
  Social Pharmacy
  Risk Management
  Community Pharmacy
  Hospital Pharmacy
  Pharmacy Education


مقالات پذیرش شده در دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی