دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، آبان ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

the 2nd Euro-Asian Pharmacoepidemiology congress 2019

پوستر دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيگروه اقتصاد و مديريت دانشكده داروسازي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی