کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، دی ماه 96

کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

Asian European Congress of Pharmacopoeia

کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی مورخ 15-13 دی ماه 1396 در شهر شیراز توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و هلدینگ بین المللی رکسان با همکاری و مشارکت سازمان غذا و دارو کشور، انجمن متخصصین داروسازی بالینی،  انجمن داروسازان ایران، انجمن مدیریت و اقتصاد دارو ایران، انجمن جهانی فارماکوویژیلانس و دانشگاه ملی تایوان برگزار می گردد.

این کنگره با محوریت اپیدمیولوژی دارویی، اقتصاد دارو، مدیریت دارو، داروسازی بالینی و... با حضور اساتید  برجسته بین المللی از کشورهای  انگلستان، سوئد، آمریکا، هلند، تایوان، فرانسه، رییس انجمن جهانی فارماکوویژیلانس و متخصصین سازمان غذا و دارو آمریکا در کنار اساتید و متخصصان مجرب داخلی فرصت مغتنمی را جهت ارتقای علمی شرکت کنندگان ایجاد و موجبات گردهمایی اقشار مختلف جامعه بزرگ علوم پزشکی فراهم می نماید.

 

محورهای کنگره:

• فارماکواپیدمیولوژی:
    ایمنی دارو
    مدیریت داده های فارماکواپیدمیولوژی
    بررسی اصولی و تحلیل متا
• تحقیقات دارویی اقتصادی و نتایج:
    مدیریت بیماری
    HTA
    ارزیابی سلامت اقتصادی
    مدل سازی
    تحلیل تأثیر بودجه
    MCDA
    هزینه بیماری
    عوارض گزارش شده توسط بیمار
    تحقیقات استفاده از دارو
• مدیریت داروسازی:
    توسعه داروهای جدید
    رشد تجارت
    روش های پیش بینی بازار
    مدیریت زنجیره تأمین
    مسئولیت اجتماعی شرکت ها
    نام تجاری
    بازاریابی
    مدیریت نمونه کارها
    ارتباط با مشتری
    قیمت گذاری محصولات
    مدیریت نوآوری
    مقررات و جنبه های قانونی
• مطالعات و آزمایشات بالینی:
    مطالعات پیش بالینی
    RCTها
     آزمایش های پیشگیرانه
     آزمایش های غربالگری
     مطالعات کیفیت زندگی
• داروسازی بالینی
• داروسازی عمومی
• داروسازی بیمارستانی
• آموزش داروسازی
• داروسازی اجتماعی:
     رسانه ها و تبلیغات
     علوم رفتاری و فرهنگی
     علوم سیاسی
     مسائل اخلاقی
• مدیریت خطر:
     ارزیابی خطر
     کنترل خطر
     مخابره خطر
     بررسی خطر