سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، دی ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۴ توسط ،مركز پژوهشي زمين كاو با همكاري انجمن علوم مهندسي لندن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه