دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، اسفند ماه 96

دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

National Conference on Architecture, Culture and Urban Management

پوستر دومین همایش ملی معماری، فرهنگ  و مدیریت شهری

دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه مدیریت دانش شباک و نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.


محورهای دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری:

 

معماری، آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی و مدیریت شهری

  - سکونتگاه‌های غیر رسمی، چالش‌های فرهنگی و راهکارهای کالبدی و غیرکالبدی

  - ناهنجاری‌های فرهنگی، کجروی‌های اجتماعی و آسیب‌های شهری

  - آلودگی‌های شهری، امنیت روانی و اجتماعی در شهرها

 

پایداری فرهنگی، معماری و مدیریت شهری

  - ضرورت توجه به فرهنگ در معماری و شهرسازی و ارائه مبانی نظری و شاخص‌های آن

  - ارتباط دوسویه معماری و فرهنگ و نقش آن رفتارهای اجتماعی

  - شناخت الگوهای پایداری فرهنگی در معماری و شهرسازی سنتی ایران

  - پیوست فرهنگی و طرحهای معماری و شهری

 

اخلاق حرفه‌ای و آموزش در معماری و شهرسازی

  - اخلاق حرفه‌ای در معماری و شهرسازی

  - نقش فرهنگ، اجتماع و هویت در آموزش معماری

  - روش‌های آموزشی نوین در معماری و شهرسازی‌

  - ارتباط دوسویه آموزش و مدیریت شهری

 

مرمت، احیا بناهای تاریخی، نوسازی و هویت شهری:

  - بافت‌های تاریخی و بهسازی آثار تاریخی

  - مشکلات و روش‌های احیای بافت‌های فرسوده شهری

  - بررسی تجارب موفق بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی در ایران و جهان

 

معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی:

  - الگوهای توسعه و مدیریت شهر ایرانی اسلامی

  - هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران

  - بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازی و معماری

  - نقش معانی و مفاهیم در سازماندهی شهرهای ایرانی اسلامی و معماری ایران

  - نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری معماری و شهرسازی و معماری ایران

 

معماری، شهرسازی و توسعه پایدار:

  - ارتباط معماری و توسعه پایدار

  - نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار

  - شناخت شاخص‌ها، سیاست‌ها، موانع و محدودیت‌های توسعه شهری پایدار

  - حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

  - معماری پایدار و الگوهای توسعه آن 

  

نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه شهری:

  - نقش شهرسازی و معماری نوین در صرفه جویی در مصرف انرژی

  - ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست

  - کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری

  - تبیین نقش انرژی و اقلیم در شکل‌دهی به فضای معماری و فضای شهری ایران

 

 مدیریت شهری، اقتصاد و توسعه معماری

  - اقتصاد شهری و حقوق محیط زیست

  - کاربری زمین، توسعه فضای شهری و اقتصاد شهری

  - مدیریت مالی و نگرش درآمدزایی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری

  - جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری

  - اقتصاد غیررسمی و توسعه شهری

  - راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در شهرها

 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی:

  - کاهش آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن و شریان‌های شهری

  - راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرها

  - نقش معماری در مقابله با بحران‌ها و سوانح طبیعی

 

  گردشگری و مدیریت شهری:

  - توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

  - نقش گردشگری در اقتصاد شهری

  - نقش معماری در توسعه گردشگری

  - اوقات فراغت، جوانان و گردشگری شهری

 

جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی:

  - ارتباط شهروند، حقوق شهروندی و مدیریت شهری

  - نیازهای فرهنگی و زندگی شهری، همبستگی اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌پذیری

  - روانشناسی محیطی و تعامل در فضای شهری

  - نماهای ساختمانی، هویت شهری و جنبه‌های زیباشناختی

  - سرمایه اجتماعی در شهرها

 

مدیریت دانش و مطالعات میان رشته‌ای در معماری و شهرسازی

  - مدیریت دانش در معماری و شهرسازی

  - مطالعات میان رشته‌ای مرتبط با معماری و شهرسازی

  - دیگر موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری