همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

National Conference on Architecture, Culture and Urban Management

پوستر همایش ملی معماری، فرهنگ  و مدیریت شهری

همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج و دفتر معماري ديد در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری