بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران، دی ماه ۱۳۹۶

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

28th annual congress of the Iranian Cancer Institute

پوستر بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهرانانستيتو كانسر ايران در شهر تهران برگزار گردید.