دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

The second annual conference on humanities and social studies

پوستر دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،پژوهشكده مديريت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی