دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

The second annual conference on humanities and social studies

پوستر دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

1. .علوم انسانی.

مدیریت
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت دولتی
روانشناسی عمومی
حسابداری
علوم اقتصادی
بیمه
علوم سیاسی
علوم تربیتی
حقوق
جغرافیای انسانی
الهیات و معارف اسلامی
فقه و اصول اسلامی
ادبیات فارسی

2. مطالعات اجتماعی

علوم اجتماعی
مدد کاری اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی
مدیریت فرهنگی و هنری
مطالعات خانواده
کتابداری
جامعه شناسی
فلسفه
علوم اداری و اقتصادی
علوم تربیتی و روانشناسی
تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعی
تاریخ‌ اجتماعی‌
روانشناسی‌ اجتماعی‌

3. چالش های پژوهش های کمی در علوم انسانی

4. روش های پژوهش کیفی در علوم انسانی

5. پژوهش های آمیخته در علوم انسانی

6. مکاتب فلسفی و روش های تحقیق در علوم انسانی

7. پژوهش های بنیادی و کاربردی در علوم انسانی