کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، دی ماه 96

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

Annual Conference on Research in humanities and Social Studies

پوستر کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۶ توسط پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.


علوم انسانی رشته های آکادمیکی هستند که جنبه های مرتبط با ویژگی های تمدن انسانی را مطالعه کرده و آموزش میدهند و امروزه اغلب به علومی گفته میشوند که در مقابل علوم طبیعی قرار دارند و شایان توجه است علوم اجتماعی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی گفته می‌شود که به عنوان بخشی از علوم انسانی به مطالعه جنبه های اجتماعی زندگی انسان می پردازد و هدف‌ پژوهشگری‌ اجتماعی‌ ساختن‌ انسان‌ جامعه‌شناس‌ است‌. انسانی‌ که‌ بتواند با مطالعات‌ دقیق‌ نظری‌ و عملی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ محقق‌، سطح‌ آگاهی‌ های‌ اجتماعی‌ را بالا برده‌ و‌ پاسخگوی‌ نیاز مراکز آموزشی‌، پژوهشی‌ و خدماتی‌ باشد؛ یعنی‌ نتایج‌ تحقیقات‌ او نشاندهنده ی چگونگی عبور از بحران های اجتماعی و رسیدن به رفاه و آرامش باشد. از این رو پژوهشکده مدیریت و توسعه با همکاری دانشگاه ها، مراکز علمی و آموزشی و انجمن های مرتبط در حوزه علوم انسانی در حال برگزاری کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در مورخ 11 مرداد ماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما تهران می باشد.
لذا دبیرخانه کنفرانس از تمامی پژوهشگران این حوزه درخواست می نماید جدیدترین یافته های خود را در قالب مقالات پژوهشی و مروری از طریق سامانه ارسال نمایند.
امیدواریم برگزاری این کنفرانس گامی هر چند کوچک در پویایی هر چه بیشتر ایران عزیزمان داشته باشد.
 

محور های کنفرانس
1.علوم انسانی
- مدیریت
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت صنعتی
- مدیریت دولتی
- روانشناسی عمومی
- حسابداری
- علوم اقتصادی
- بیمه
- علوم سیاسی
- علوم تربیتی
- حقوق
- جغرافیای انسانی
- الهیات و معارف اسلامی
- فقه و اصول اسلامی
2.مطالعات اجتماعی
- علوم اجتماعی
- مدد کاری اجتماعی
- علوم ارتباطات اجتماعی
- مدیریت فرهنگی و هنری
- مطالعات خانواده
- کتابداری
- جامعه شناسی
- فلسفه
- علوم اداری و اقتصادی
- علوم تربیتی و روانشناسی
- تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعی
- تاریخ‌ اجتماعی‌
- روانشناسی‌ اجتماعی‌
3.چالش های پژوهش های کمی در علوم انسانی
4.روش های پژوهش کیفی در علوم انسانی
5.پژوهش های آمیخته در علوم انسانی
6.مکاتب فلسفی و روش های تحقیق در علوم انسانی
7.پژوهش های بنیادی و کاربردی در علوم انسانیمقالات پذیرش شده در کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی