کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

Annual Conference on Research in humanities and Social Studies

پوستر کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۶ توسط پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


علوم انسانی رشته های آکادمیکی هستند که جنبه های مرتبط با ویژگی های تمدن انسانی را مطالعه کرده و آموزش میدهند و امروزه اغلب به علومی گفته میشوند که در مقابل علوم طبیعی قرار دارند و شایان توجه است علوم اجتماعی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی گفته می‌شود که به عنوان بخشی از علوم انسانی به مطالعه جنبه های اجتماعی زندگی انسان می پردازد و هدف‌ پژوهشگری‌ اجتماعی‌ ساختن‌ انسان‌ جامعه‌شناس‌ است‌. انسانی‌ که‌ بتواند با مطالعات‌ دقیق‌ نظری‌ و عملی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ محقق‌، سطح‌ آگاهی‌ های‌ اجتماعی‌ را بالا برده‌ و‌ پاسخگوی‌ نیاز مراکز آموزشی‌، پژوهشی‌ و خدماتی‌ باشد؛ یعنی‌ نتایج‌ تحقیقات‌ او نشاندهنده ی چگونگی عبور از بحران های اجتماعی و رسیدن به رفاه و آرامش باشد. از این رو پژوهشکده مدیریت و توسعه با همکاری دانشگاه ها، مراکز علمی و آموزشی و انجمن های مرتبط در حوزه علوم انسانی در حال برگزاری کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در مورخ 11 مرداد ماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما تهران می باشد.
لذا دبیرخانه کنفرانس از تمامی پژوهشگران این حوزه درخواست می نماید جدیدترین یافته های خود را در قالب مقالات پژوهشی و مروری از طریق سامانه ارسال نمایند.
امیدواریم برگزاری این کنفرانس گامی هر چند کوچک در پویایی هر چه بیشتر ایران عزیزمان داشته باشد.
 

محور های کنفرانس
1.علوم انسانی
- مدیریت
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت صنعتی
- مدیریت دولتی
- روانشناسی عمومی
- حسابداری
- علوم اقتصادی
- بیمه
- علوم سیاسی
- علوم تربیتی
- حقوق
- جغرافیای انسانی
- الهیات و معارف اسلامی
- فقه و اصول اسلامی
2.مطالعات اجتماعی
- علوم اجتماعی
- مدد کاری اجتماعی
- علوم ارتباطات اجتماعی
- مدیریت فرهنگی و هنری
- مطالعات خانواده
- کتابداری
- جامعه شناسی
- فلسفه
- علوم اداری و اقتصادی
- علوم تربیتی و روانشناسی
- تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعی
- تاریخ‌ اجتماعی‌
- روانشناسی‌ اجتماعی‌
3.چالش های پژوهش های کمی در علوم انسانی
4.روش های پژوهش کیفی در علوم انسانی
5.پژوهش های آمیخته در علوم انسانی
6.مکاتب فلسفی و روش های تحقیق در علوم انسانی
7.پژوهش های بنیادی و کاربردی در علوم انسانیمقالات پذیرش شده در کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی