دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی، دی ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

پوستر دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.