دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی، دی ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

The Second Conference on New Achievements in Chemistry and Chemical Engineering

پوستر دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.