دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست

The second conference on architecture, civil engineering, agriculture, mining and environment

پوستر دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست

دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.