دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

2nd National Conference on Urban Architecture and Contemporary Urbanism

پوستر دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران مراجعه فرمایید.